Zmieniając kierunek: przegląd polityk eliminacji samochodów spalinowych na świecie.

UdostępnijWpływ transportu drogowego na emisję dwutlenku węgla i innych substancji szkodliwych dla środowiska jest niezaprzeczalny. W odpowiedzi na narastający kryzys klimatyczny i chęć przeciwdziałaniu jego skutkom świat podejmuje kroki w kierunku eliminacji samochodów napędzanych tradycyjnymi paliwami kopalnymi. Przedstawiamy przegląd najważniejszych polityk i inicjatyw, które stanowią fundament do dekarbonizacji sektora transportu. Wstęp Chcąc odsłonić nieco historię … Czytaj dalej Zmieniając kierunek: przegląd polityk eliminacji samochodów spalinowych na świecie.