Najważniejsze informacje o SCT

Poznaj najważniejsze informacje o SCT. Po więcej zapraszamy na nasze dedykowane serwisy internetowe – sctwarszawa.pl i sctwkrakowie.pl

Czym się różni strefa czystego transportu od low emission zone?
down

Low Emission Zone, czyli Strefa Niskiej Emisji to inna nazwa strefy czystego transportu stosowana w niektórych krajach w Europie. W Polsce przyjęto nazwę, w której mówi się o czystym transporcie, aby – zapobiec myleniu tej strefy (SCT) z działaniami na rzecz ograniczenia niskiej emisji z pieców domowych.

Po co są tworzone SCT?
down

SCT to narzędzie realnie przyczyniające się do ochrony naszego zdrowia i poprawy jakości naszego życia poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin samochodowych.

Co to są normy EURO?
down

Normy Euro to nic innego jak europejski standard emisji spalin z samochodów. Dla każdej normy Euro, w zależności czy jest to pojazd napędzany benzyną czy ropą, standard emisji spalin jest inny.

Jaką normę EURO spełnia moje auto?
down

Poniżej podano, jakie normy Euro spełniają samochody osobowe wyprodukowane w poszczególnych latach:

Euro 1 – od 1993 r. (benzyna), od 1993 r. (Diesel),
Euro 2 – od 1997 r. (benzyna), od 1997 r. (Diesel),
Euro 3 – od 2001 r. (benzyna i Diesel),
Euro 4 – od 2006 r. (benzyna i Diesel),
Euro 5 – od 2011 r. (benzyna i Diesel),
Euro 6 – od 2015 r. (benzyna), od 2014 r. (Diesel),
Euro 6D – od 09.2018 r.

Skąd będę wiedziała/wiedział, że jestem w strefie?
down

Strefa będzie specjalnie oznaczona znakami drogowymi. Wjazd do SCT będzie oznaczony znakiem D-54, a wyjazd znakiem D-55.

Czy SCT sprawi, że problem zanieczyszczenia powietrza w mieście zostanie rozwiązany?
down

Wprowadzenie SCT umożliwi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu i zdecydowanie pomoże w walce o czyste powietrze. Ponieważ jest to jednak złożone zagadnienie, tylko różne, równoległe i rozłożone w czasie działania mogą prowadzić do całkowitej eliminacji problemu. Po wprowadzeniu SCT odczuwalnie spadnie ilość zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

O ile i kiedy obniży się poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście?
down

Doświadczenia z innych stref pokazują, że już po roku suma emisji może znacząco spaść – np. w Berlinie SCT po roku skutkowała spadkiem emisji pyłów i tlenków azotu z rur wydechowych pojazdów o 20%. Pierwsze efekty powinniśmy zobaczyć po ok. roku funkcjonowania. Wszystko zależy od tego, jak duża będzie strefa (im większa, tym skuteczniejsza) i jak rygorystycznie będziemy przestrzegać wjazdu do niej tylko uprawnionych samochodów.

Czy SCT promuje osoby zamożne?
down

SCT nie promuje ani nie dyskryminuje, w żaden sposób jakichkolwiek osób. Jej wprowadzenie jest korzystne dla wszystkich, ze względu na eliminację zanieczyszczeń powstających poprzez nadmierną emisję spalin pochodzących z transportu.

Kto decyduje o kształcie i zasięgu tej strefy?
down

Ostateczną decyzję podejmą Radne i Radni miasta lub gminy, na podstawie propozycji przedstawionej przez Prezydenta Burmistrza lub Wójta po zakończeniu konsultacji społecznych.

Rotate device
Obróć telefon, aby przeglądać stronę