Dlaczego samochód elektryczny?

Wzrost gospodarczy, nowe technologie oraz zmiany wzorów konsumpcyjnych tworzą dziś warunki dla rozwoju nowych branż przemysłu. Jeśli jeszcze następują one w tym samym czasie co nowe trendy społeczne, mogą powodować powstawanie nowych rewolucji przemysłowych. W połowie drugiej dekady XXI wieku społeczeństwa państw rozwiniętych charakteryzują się niespotykaną dotąd wrażliwością na kwestie ochrony zdrowia, jakości życia i ochrony środowiska. Poszukiwane są nowe paradygmaty wzrostu, który powiązany jest z transformacją ku gospodarce opartej o model zrównoważonego rozwoju. Przykładem branży, która od początku swojego istnienia nie przeżywała tak żywiołowego rozwoju jest przemysł samochodowy a w szczególności branża samochodów elektrycznych.

Wprowadzenie samochodów elektrycznych, zwłaszcza w gęsto zaludnionych skupiskach miejskich, będzie miało niewątpliwie niezwykle pozytywne skutki dla jakości życia. Samochody napędzane na prąd to przede wszystkim czystsze powietrze i mniej hałasu. Nie są to jednak jedyne pozytywne konsekwencje wprowadzenia samochodów elektrycznych. Upowszechnienie samochodów elektrycznych to również ogromny impuls dla rozwoju gospodarki. Zastąpienie importowanej ropy naftowej w całości, bądź nawet w części energią elektryczną produkowaną lokalnie, to zaoszczędzony transfer gotówki za granicę oraz możliwość przeznaczenia jej na inwestycje w kraju. To również pośrednia promocja krajowego sektora elektroenergetycznego. Nie bez znaczenia jest również czysta oszczędność, przejechanie bowiem w warunkach polskich jednego kilometra na silniku spalinowym jest kilkadziesiąt procent droższe niż samochodem elektrycznym.

W 2015 roku ilość samochodów elektrycznych na świecie przekroczyła 1 mln. Międzynarodowa Agencji Energii przewiduje, że szybki wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych nastąpi po 2020 roku.

pojazdy hybrydowe

Pojazdy hybrydowe (po angielsku Hybrid Electric Vehicles – HEV) są napędzane tradycyjnym silnikiem spalinowym oraz silnikiem elektrycznym, który wykorzystuje energię zmagazynowaną w akumulatorze.

Dziś na rynku oferowana jest szeroka różnorodność hybrydowych pojazdów elektrycznych. Chociaż zakup tego typu pojazdów często droższy od zakupu podobnych pojazdów o napędzie tradycyjnym, dzięki oszczędnościom wynikającym z niskiego zużycia paliwa, całkowity koszt używania tego typu pojazdów jest znacząco niższy.

Hybrydowego pojazdu elektrycznego nie podłącza się do źródła zasilania elektrycznego. Pojazd wykorzystuje siłę oporu podczas hamowania do ładowania baterii, poza tym energia z baterii zapewnia dodatkową moc podczas przyspieszania.

plug-in

Pojazdy hybrydowe typu Plug – in (po angielsku Plug in Hybrid Electric Vehicle – PHEV) są napędzane silnikiem elektrycznym, dzięki energii zmagazynowanej w baterii, ładowanej z sieci lub dzięki wykorzystaniu energii pochłanianej podczas hamowania. Pojazdy tego typu dzięki napędowi elektrycznemu mogą pokonać około 50 kilometrów. Pojazdy typu Plug – in hybryd korzystają również z tradycyjnych paliw, takie jak benzyna czy olej napędowy, do zasilania silnika spalinowego. Pojazdy tego typu charakteryzują się bardzo niskim zużyciem paliwa i niskimi kosztami eksploatacji w porównaniu do konwencjonalnych pojazdów.

baterie

Samochody elektryczne, które napędzane są dzięki energii zmagazynowanej w bateriach (po angielsku Batery Electric Vehicle – BEV) mogą pokonać dystans nawet około 500 kilometrów na jednym ładowaniu. Zasięg samochodów elektrycznych wraz z rozwojem tej technologii ulega stałemu zwiększeniu. Podobnie stale spada cena tych samochodów oraz czas potrzebny na ładowania baterii. Na zasięg i sprawność samochodu elektrycznego ma wpływ sposób prowadzenia pojazdu, gwałtowne przyspieszanie skraca maksymalny zasięg, podobnie wpływa intensywne używanie klimatyzacji, zarówno w przypadku ogrzewania jak i chłodzenia.

FORUM INNOWACYJNEGO TRANSPORTU

Jedną z pierwszych inicjatyw Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych jest powołanie do życia Forum Innowacyjnego Transportu. Forum jest płaszczyzną dialogu dla podmiotów zainteresowanych rozwojem transportu opartego o napęd elektryczny. W skład Forum wchodzą przedstawiciele przemysłu samochodowego, producentów autobusów, producentów energii, przedsiębiorstw transportowych oraz usługowych a także przedstawiciele samorządu terytorialnego. Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych pełni rolę sekretariatu Forum oraz jest jego zapleczem merytorycznym i organizacyjnym.

Forum spotyka się co najmniej dwa razy do roku. Zadaniem Forum jest wypracowywanie propozycji regulacji i rozwiązań organizacyjnych promujących rozwój branży samochodów, autobusów i innych pojazdów elektrycznych w Polsce. Forum reprezentuje swoich członków wobec władz państwowych i samorządowych.

Marcin Korolec

Prezes Fundacji – prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. Był Pełnomocnikiem Rządu do spraw polityki klimatycznej, od 2013 do 2015 roku, pełnił funkcję Ministra Środowiska w latach 2011 – 2013, Wiceministra Gospodarki 2005 – 2011 (reprezentował Polskę podczas ponad 150 posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii).

Był Prezydentem, organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej – COP19 w Warszawie. Współprzewodniczył delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej w Durbanie.

Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jako Asystent i Doradca Ministra Jana Kułakowskiego oraz Minister Danuty Hubner.

W latach 2010 – 2011 był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013 – 2015.

Krzysztof Bolesta

Wiceprezes Fundacji – Ekonomista. Od stycznia 2016 r. Dyrektor ds. Badań w centrum analitycznym Polityka Insight. W latach 2012-2015 r. członek gabinetu Ministra Środowiska w roli doradcy ds. Energii i Klimatu. Wcześniej pracownik Komisji Europejskiej. Od 2004 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, w której oceniał programy pomocy publicznej w zakresie energii i ochrony środowiska. Od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmował się rynkami węgla, ropy naftowej, technologią CCS, systemem handlu emisjami oraz infrastrukturą energetyczną.

Karierę zaczynał w 2000 r. jako specjalista ds. rynków energii w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej wspierając proces negocjacji akcesyjnych. Współpracownik Międzynarodowej Agencji Energii przy przeglądach polityki energetycznej Polski, Czech oraz Luksemburga. Przetłumaczył na język polski książkę o lobbyingu w środowisku brukselskim – “Machiavelli w Brukseli”.

Michał Klocek

Senior Advisor Fundacji. Dyrektor Biura Rozwoju Grupy Hitachi – Europa Środkowo-Wschodnia, Hitachi Europe. Michał Klocek ma 10 lat doświadczenia w biznesie międzynarodowym. Jest ekspertem w dziedzinie inteligentnego transportu i aut elektrycznych, jednocześnie skupiając się na rozwoju wielu dziedzin biznesu w krajach wschodzących. W Hitachi Michał wziął udział w największym projekcie firmy w obszarze aut elektrycznych, na Hawajach (Hitachi in MAUI – EV) , gdzie był odpowiedzialny zarówno za część handlową jak i marketing.

Podczas pracy w centrali firmy w Tokio, był odpowiedzialny za strategię rozwoju w obszarze aut elektrycznych na Europę i Północną Amerykę. Aktualnie, jest także dodatkowo wizytującym wykładowcą w WSB-NLU gdzie uczy zarządzania i strategii. Michał Klocek mieszkał i studiował w kilku krajach, w tym w Europie, Azji i USA. Aktualnie włada czterema językami obcymi. W wolnym czasie Michał lubi uprawiać sport, między innymi gra w tenisa, squasha, jeździ na nartach i serfuje. Jest wielkim entuzjastą motoryzacji.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych działalnością fundacji.
Z chęcią odpowiemy  na wszystkie pytania i rozwiążemy każdy problem.

Można się z nami kontaktować za pomocą formularza, lub pisząc bezpośrednio na adres e-mail widoczny w stopce.
Logo Header Menu
Right Menu Icon