Dlaczego samochód elektryczny?

Wzrost gospodarczy, nowe technologie oraz zmiany wzorów konsumpcyjnych tworzą dziś warunki dla rozwoju nowych branż przemysłu. Jeśli jeszcze następują one w tym samym czasie co nowe trendy społeczne, mogą powodować powstawanie nowych rewolucji przemysłowych. W połowie drugiej dekady XXI wieku społeczeństwa państw rozwiniętych charakteryzują się niespotykaną dotąd wrażliwością na kwestie ochrony zdrowia, jakości życia i ochrony środowiska. Poszukiwane są nowe paradygmaty wzrostu, który powiązany jest z transformacją ku gospodarce opartej o model zrównoważonego rozwoju. Przykładem branży, która od początku swojego istnienia nie przeżywała tak żywiołowego rozwoju jest przemysł samochodowy a w szczególności branża samochodów elektrycznych.

Wprowadzenie samochodów elektrycznych, zwłaszcza w gęsto zaludnionych skupiskach miejskich, będzie miało niewątpliwie niezwykle pozytywne skutki dla jakości życia. Samochody napędzane na prąd to przede wszystkim czystsze powietrze i mniej hałasu. Nie są to jednak jedyne pozytywne konsekwencje wprowadzenia samochodów elektrycznych. Upowszechnienie samochodów elektrycznych to również ogromny impuls dla rozwoju gospodarki. Zastąpienie importowanej ropy naftowej w całości, bądź nawet w części energią elektryczną produkowaną lokalnie, to zaoszczędzony transfer gotówki za granicę oraz możliwość przeznaczenia jej na inwestycje w kraju. To również pośrednia promocja krajowego sektora elektroenergetycznego. Nie bez znaczenia jest również czysta oszczędność, przejechanie bowiem w warunkach polskich jednego kilometra na silniku spalinowym jest kilkadziesiąt procent droższe niż samochodem elektrycznym.

W 2015 roku ilość samochodów elektrycznych na świecie przekroczyła 1 mln, bariera 10 mln zostanie zapewnie przebita w 2020 roku. W 2019 roku globalna sprzedaż samochodów elektrycznych wyniosła 2,1 mln (2,6% globalnej sprzedaży), a park samochodów elektrycznych urósł do 7,2 mln. Międzynarodowa Agencji Energii przewiduje, że szybki wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych nastąpi po 2020 roku.

plug-in

Pojazdy hybrydowe typu Plug – in (po angielsku Plug in Hybrid Electric Vehicle – PHEV) są napędzane silnikiem elektrycznym, dzięki energii zmagazynowanej w baterii, ładowanej z sieci lub dzięki wykorzystaniu energii pochłanianej podczas hamowania. Pojazdy tego typu dzięki napędowi elektrycznemu mogą pokonać około 50 kilometrów. Pojazdy typu Plug – in hybryd korzystają również z tradycyjnych paliw, takie jak benzyna czy olej napędowy, do zasilania silnika spalinowego. Pojazdy tego typu charakteryzują się bardzo niskim zużyciem paliwa i niskimi kosztami eksploatacji w porównaniu do konwencjonalnych pojazdów.

baterie

Samochody elektryczne, które napędzane są dzięki energii zmagazynowanej w bateriach (po angielsku Batery Electric Vehicle – BEV) mogą pokonać dystans nawet około 500 kilometrów na jednym ładowaniu. Zasięg samochodów elektrycznych wraz z rozwojem tej technologii ulega stałemu zwiększeniu. Podobnie stale spada cena tych samochodów oraz czas potrzebny na ładowania baterii. Na zasięg i sprawność samochodu elektrycznego ma wpływ sposób prowadzenia pojazdu, gwałtowne przyspieszanie skraca maksymalny zasięg, podobnie wpływa intensywne używanie klimatyzacji, zarówno w przypadku ogrzewania jak i chłodzenia.

FORUM INNOWACYJNEGO TRANSPORTU

Jedną z pierwszych inicjatyw Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych jest powołanie do życia Forum Innowacyjnego Transportu. Forum jest płaszczyzną dialogu dla podmiotów zainteresowanych rozwojem transportu opartego o napęd elektryczny. W skład Forum wchodzą przedstawiciele przemysłu samochodowego, producentów autobusów, producentów energii, przedsiębiorstw transportowych oraz usługowych a także przedstawiciele samorządu terytorialnego. Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych pełni rolę sekretariatu Forum oraz jest jego zapleczem merytorycznym i organizacyjnym.

Forum spotyka się co najmniej dwa razy do roku. Zadaniem Forum jest wypracowywanie propozycji regulacji i rozwiązań organizacyjnych promujących rozwój branży samochodów, autobusów i innych pojazdów elektrycznych w Polsce. Forum reprezentuje swoich członków wobec władz państwowych i samorządowych.

Marcin Korolec

Prezes Fundacji – prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. Był Pełnomocnikiem Rządu do spraw polityki klimatycznej, od 2013 do 2015 roku, pełnił funkcję Ministra Środowiska w latach 2011 – 2013, Wiceministra Gospodarki 2005 – 2011 (reprezentował Polskę podczas ponad 150 posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Środowiska, Handlu, Konkurencyjności i Energii).

Był Prezydentem, organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej – COP19 w Warszawie. Współprzewodniczył delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej w Durbanie.

Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jako Asystent i Doradca Ministra Jana Kułakowskiego oraz Minister Danuty Hubner.

W latach 2010 – 2011 był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013 – 2015.

Rafał Bajczuk

Senior Policy Analyst oraz przedstawiciel Transport & Environment w Polsce – największej europejskiej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska w transporcie i organizacji partnerskiej FPPE.

W latach 2012 – 2019 ekspert ds. polityki energetycznej i klimatycznej w zespole ds. Niemiec Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów Funkcjonowania Rynku Energii na SGH. Odbył staże m.in. w biurze Niemieckiego Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (SWP) w Brukseli oraz Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie.

Autor publikacji z zakresu polityki energetycznej i klimatycznej. W Fundacji zajmuje się elektromobilnością, problematyką zanieczyszczenia powietrza i transportem w miastach.

Anna Zielińska-Rakowicz

Dyrektor Zarządzająca Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. W latach 2013-2017 współkierowała, a następnie kierowała Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM), gdzie odpowiadała za strategiczny rozwój instytutu. W latach 2017-2020 współtworzyła, jako Senior Advisor, dział Public Affairs w Hill and Knowlton Strategies. W latach 2005 – 2013 wykładowca oraz pracownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Absolwentka stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

Michał Klocek

Senior Advisor Fundacji. Dyrektor Biura Rozwoju Grupy Hitachi – Europa Środkowo-Wschodnia, Hitachi Europe. Michał Klocek ma 10 lat doświadczenia w biznesie międzynarodowym. Jest ekspertem w dziedzinie inteligentnego transportu i aut elektrycznych, jednocześnie skupiając się na rozwoju wielu dziedzin biznesu w krajach wschodzących. W Hitachi Michał wziął udział w największym projekcie firmy w obszarze aut elektrycznych, na Hawajach (Hitachi in MAUI – EV) , gdzie był odpowiedzialny zarówno za część handlową jak i marketing.

Podczas pracy w centrali firmy w Tokio, był odpowiedzialny za strategię rozwoju w obszarze aut elektrycznych na Europę i Północną Amerykę. Aktualnie, jest także dodatkowo wizytującym wykładowcą w WSB-NLU gdzie uczy zarządzania i strategii. Michał Klocek mieszkał i studiował w kilku krajach, w tym w Europie, Azji i USA. Aktualnie włada czterema językami obcymi. W wolnym czasie Michał lubi uprawiać sport, między innymi gra w tenisa, squasha, jeździ na nartach i serfuje. Jest wielkim entuzjastą motoryzacji.

Jacek Mizak

Senior policy analyst w Fundacji. Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatyczno-energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonego transportu oraz elektromobilności.

Przez ponad 20 lat zdobywał doświadczenie w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki, koordynując działania m.in. w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Przez wiele lat uczestniczył w negocjacjach na forum Ramowej konwencji NZ ws. zmian klimatu (UNFCCC)  oraz w grupach roboczych Rady UE. Jako dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju koordynował negocjacje założeń nowego pakietu klimatyczno-energetycznego do 2030 roku oraz kierował krajowym zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację 19 sesji Konferencji Stron UNFCCC. Kierował pracami Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach oraz reprezentował Ministra Środowiska w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Hubert Różyk

PR and Marketing Manager. Marketingiem i PR zajmuje się od 2011 roku, w tym czasie odpowiadał za komunikację i wizerunek wielu marek – m. in.  PZU, NN TFI, ASUS Polska – oraz instytucji publicznych – m. st. Warszawa, Ośrodek Studiów Wschodnich.

Absolwent stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas. Doktorant Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Collegium Civitas od 2013 roku. W pracy naukowej zajmuje się badaniem relacji pomiędzy polityką i technologią.

Dołącz do grona zielonych kierowców i dodaj swój adres do naszej listy subskrybentów. Poinformujemy Cię o najnowszych doniesieniach z zielonego świata!

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie akceptujesz naszą politykę dotyczącą ochrony danych osobowych

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych działalnością fundacji.
Z chęcią odpowiemy  na wszystkie pytania i rozwiążemy każdy problem.

Można się z nami kontaktować za pomocą formularza, lub pisząc bezpośrednio na adres e-mail widoczny w stopce.
Logo Header Menu
Right Menu Icon